Từ 1/7, Bộ trưởng đi công tác được ở phòng 2,5 triệu đồng/ngày

Thông tư 40 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây...

Công tác phí được quy định rõ cho các cán bộ, viên chức nhà nước - Ảnh minh họa.

Bạch Dương

17/05/2017 22:33

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Theo đó, các chức danh lãnh đạo được sử dụng ôtô khi đi công tác phải theo quy định của Thủ tướng hoặc có thể tự nguyện đăng ký khoán kinh phí sử dụng xe ôtô khi đi công tác.

Đối với các cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố chí xe ôtô đi công tác nhưng cách trụ sở cơ quan 10km trở lên đối với địa bàn kinh tế khó khăn và 15 km trở lên đối với các địa phương còn lại sẽ phải tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình nhưng được thanh toán khoản tiền tự túc bằng phương tiện tương đương 0,2 lít xăng/km.

Ngoài ra, phụ cấp lưu trú cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày.

Về lưu trú, Thông tư 40 quy định những chức danh như Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc có lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 1,25 trở lên được mức khoán 1 triệu đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Đối với các cán bộ viên chức, người lao động khác khi đi công tác ở các thành phố đô thị loại 1 thuộc các tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương thì được cấp mức khoán 450.000 đồng/ngày/phòng. 

Trong trường hợp đi công tác ở các huyện, thị xã, thành phố khác thì được trợ cấp lưu trú 350.000 đồng/ngày/phòng. Các nơi còn lại được cấp lưu trú khoảng 300.000 đồng/ngày/phòng.

Trong trường hợp người đi công tác nhận hình thức thanh toán theo giá thuê phòng thực tế thì phải có hoá đơn chứng từ hợp pháp do thủ trưởng phê duyệt. Cụ thể, Bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức thuê phòng nghỉ là 2,5 triệu đồng/ngày/phòng.

Khi đi công tác tại các thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố đô thị loại 1 đối với Thứ trưởng và các chức danh tương đương có hệ số từ 1,25 trở lên được thanh toán mức thuê phòng ngủ là 1,2 triệu đồng/ngày/phòng.

Các đối tượng còn lại thì áp dụng mức giá thuê phòng nghỉ là 1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Đi công tác tại các vùng còn lại, Thứ trưởng và các chức danh có hệ số 1,25 đến 1,3 được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1,1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/phòng.

Các đối tượng còn lại áp dung mức 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Đối với các cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác (10 ngày/tháng) thì sẽ được hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng.

Đặc biệt, Thông tư 40 còn quy định mức kinh phí tổ chức hội nghị. Chẳng hạn, chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên, người có báo cáo tham luận tại hội nghị theo đúng quy định của Thông tư số 139. Chi giải khát giữa giờ là 20.000 đồng/buổi/đại biểu.

Chi tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước như sau: Đối với với cuộc họp ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương là 200.000 đồng/ngày/người, họp tại thành phố trực thuộc tỉnh là 150.000 đồng/ngày/người, họp tại các huyện và thị xã mức chi là 100.000 đồng/người/ngày.