Việt Nam phản đối Trung Quốc mở đường bay ở Hoàng Sa

Trung Quốc mở đường bay dân sự thường kỳ đến sân bay ở Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình.

Hà Minh

23/12/2016 20:34

“Việc Trung Quốc khai trương đường bay hàng không dân dụng ra Phú Lâm là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”.

Đây là tuyên bố ngày 23/12/2016 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, liên quan đến việc từ ngày 22/12/2016, Trung Quốc mở đường bay dân sự thường kỳ đến sân bay ở Phú Lâm, thuo quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ông Lê Hải Bình nêu rõ, Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nói trên và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khằng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa.