Kiến nghị không cho phép bán thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn

Kiến nghị không cho phép bán thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn

Hà Vũ

90% cán bộ lãnh đạo hiểu biết về tác hại của thuốc lá nhưng bản thân còn nhiều người hút...

Kiến nghị không cho phép bán thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn

Cần đánh giá sâu hình thức phản ứng mới của dân

Hà Vũ

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đánh giá sâu sắc việc phản ứng của người dân với nhiều hình thức mới, tiềm ẩn sự bất ổn cho xã hội trong một số vụ việc gần đây...