thuhut

  • Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019

    Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019

    - 04/10/2019 17:51 0

    Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018...