Thu nội địa tháng 5 sụt giảm gần 30.000 tỷ đồng so với tháng trước

Thu cân đối ngân sách tháng 5 ước đạt 110.200 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 628.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái...

Cân đối ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm đã có thặng dư.

Duyên Duyên

07/06/2019 22:56

Thu nội địa tháng 5/2019 ước đạt gần 82.000 tỷ đồng, thấp hơn gần 30.000 tỷ đồng so tháng 4/2019.

Báo cáo mới nhất về tình hình thu, chi ngân sách tháng 5/2019 của Bộ Tài chính, thu cân đối ngân sách tháng 5/2019 ước đạt 110.200 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 628.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt gần 82.000 tỷ đồng, thấp hơn gần 30.000 tỷ đồng so tháng 4/2019. 

Luỹ kế 5 tháng, thu nội địa đạt 507.000 tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 5.100 tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 23.390 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 35.100 tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 146.700 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2019 là khá tích cực và tương đối đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%), trong đó 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán; 57 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 5 ước đạt 120.700 tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng đạt 550.200 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng mừng, cân đối ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm có thặng dư. Bộ Tài chính cho biết đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho phù hợp với tình hình. Tính đến ngày 23/5/2019, đã phát hành được 98.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,75 năm, lãi suất bình quân là 4,94%/năm.

Trong tháng 5/2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 7.366 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Các đơn vị cũng kiểm tra 42.287 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; kiến nghị xử lý tài chính 3.106 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 271,5 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách là 797 tỷ đồng. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện 20.454 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 121.144 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bắt giữ 4.885 vụ buôn lậu; Kiến nghị xử lý về tài chính 15.156 tỷ đồng. Số tiền các đơn vị đã nộp ngân sách là 2.901 tỷ đồng.