Thủ tướng bổ nhiệm 3 thứ trưởng

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Từ trái sang: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành.

Bảo Quyên

14/04/2018 01:28

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, tại Quyết định số 396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Với quyết định trên của Thủ tướng, hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Tư pháp gồm Bộ Trưởng Lê Thành Long cùng 5 Thứ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Trần Tiến Dũng, Lê Tiến Châu và bà Đặng Hoàng Oanh.

Tại Quyết định số 398/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ có Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cùng  5 Thứ trưởng gồm các ông: Trần Văn Tùng, Trần Quốc Khánh, Phạm Công Tạc, Phạm Đại Dương và Bùi Thế Duy.

Tại Quyết định số 399/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường có Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng 4 Thứ trưởng gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, ông Võ Tuấn Nhân, ông Trần Quý Kiên và ông Lê Công Thành.