Thủ tướng bổ nhiệm một số thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo một số bộ ngành và Ủy bản Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Từ trái qua phải: Ông Lê Quang Tùng, ông Nguyễn Duy Thăng và bà Nguyễn Thị Phú Hà.

Bảo Quyên

09/07/2018 21:51

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cụ thể, tại Quyết định số 827/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định số 828/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Thăng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 15/7/2018.

Tại văn bản số 865/TTg-TCCB, Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Trần Thị Hà kể từ ngày 15/7/2018 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định số 829/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Doanh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 8/7/2018.