Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Quảng Ninh và Hải Phòng

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng...

Tân Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng.

Bảo Quyên

26/07/2018 09:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 899/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Quyết định số 897/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để nhận nhiệm vụ mới.

Hiện cơ cấu lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh gồm Chủ tịch Nguyễn Đức Long cùng 6 Phó chủ tịch. Trong khi đó, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng cùng 4 Phó chủ tịch.