Thủ tướng trả lời chất vấn về lương hưu cho người bị tù giam

Xin Thủ tướng cho biết đến khi nào Chính phủ trình Quốc hội giải quyết lương hưu cho người lao động bị tù giam và buộc thôi việc trước ngày 1/1/1995?...

Tại Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Sinh đã đề nghị Chính phủ, Quốc hội sớm xem xét, quyết định trả lương hưu cho người lao động bị tù giam và buộc thôi việc trước ngày 1/1/1995.

Hà Vũ

02/07/2018 14:11

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký thay Thủ tướng văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) về lương hưu cho một số đối tượng bị tù giam và buộc thôi việc.

Đại biểu Sinh cho biết, tại Quốc hội, ông đã đề nghị Chính phủ, Quốc hội sớm xem xét, quyết định trả lương hưu cho người lao động bị tù giam và buộc thôi việc trước ngày 1/1/1995.

Tại phiếu chất vấn, đại biểu Sinh nêu rõ: nghị quyết Trung ương 7 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội có quan điểm bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính sách của hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, kế hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng và mọi công dân đều được đảm bảo an sinh xã hội.

"Vì vậy, xin Thủ tướng cho biết đến khi nào Chính phủ trình Quốc hội giải quyết lương hưu cho họ để đảm bảo quyền lợi hợp Hiến và đảm bảo công bằng, bình đẳng của công dân?", đại biểu Sinh chất vấn.

Trả lời chất vấn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì từ 1/1/2016 trở đi, những người đang chấp hành hình phạt tù giam nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu thì đươc uỷ quyền cho người khác làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu. Những người đang hưởng lương hưu mà bị phạt tù giam thì vẫn được tiếp tục chi trả lương hưu cho thời gian chấp hành hình phạt tù.

Đối với những người lao động bị tù giam và buộc thôi việc trước ngày 1/1/1995 Phó thủ tướng dẫn quy định tại khoản 6 điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Đó là: "Việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày này để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân".

Theo đó, người bị phạt tù giam hoặc bị thôi việc trước thời điểm nói trên sẽ không được tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội.

Văn bản trả lời chất vấn nêu rõ, thời gian qua, trước ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri, Chính phủ cũng đã giao Bộ Lao động - Thương binh và xã hội rà soát, đánh giá làm cơ sở kiến nghị, đề xuất phương án  giải quyết đối với các trường hợp bị phạt tù giam hoặc bị thôi việc trước đây.

Kết quả cho thấy, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở mỗi giai đoạn là khác nhau và dựa trên đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội ở mỗi thời kỳ, chính sách bảo hiểm xã hội trước 1995 mang tính đãi ngộ của nhà nước và cũng là công cụ để nhà nước thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của mình.

Ở thời điểm đó, mọi người lao động nếu vi phạm kỷ luật bị buộc thôi việc hoặc vi phạm pháp luật bị phạt tù giam thì toàn bộ thời gian công tác trước đó sẽ không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu đặt vấn đề xem xét, giải quyết lại chế độ đối với những người bị buộc thôi việc hoặc bị phạt tù giam ở giai đoạn trước đây là không công bằng với chính những người có cùng hoàn cảnh như vậy đến nay đã qua đời hoặc không còn nhiều thời gian để hưởng chính sách.

Mặt khác, những trường hợp như vậy cho đến nay đã trải qua  hơn 20 năm, hồ sơ giấy tờ thất lạc, không còn đầy đủ cũng là những hạn chế nếu như xem xét giải quyết lại chế độ đối với họ. Vì vậy, kiến nghị Quốc hội sửa luật để xem xét hồi tố mang tính đại trà đối với tất cả các trường hợp người lao động trước đây là không khả thi và sẽ tạo ra những so sánh bất hợp lý mới.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cho biết, đối với những trường hợp đặc biệt như quá trình công tác có nhiều cống hiến với cách mạng, những người bị thi hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc nhưng sau đó được xem xét hạ mức kỷ luật... thì trên cơ sở đề nghị của uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vẫn đang xem xét, giải quyết để người lao động được tính bảo lưu thời gian công tác trước đây để hưởng bảo hiểm xã hội.