thuaxathai

  • Công nghiệp ôtô Việt: Công nghệ lạc hậu, thua xa Thái Lan, Indonesia

    Công nghiệp ôtô Việt: Công nghệ lạc hậu, thua xa Thái Lan, Indonesia

    - 28/11/2019 21:37 0

    "Phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tỷ lệ nội địa hoá đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi còn thấp. Máy móc, công nghệ còn tương đối lạc hậu"...