thuettdb

  • Ôtô giá rẻ cho người Việt: Chướng ngại vật từ quy định của WTO

    Ôtô giá rẻ cho người Việt: Chướng ngại vật từ quy định của WTO

    - 15/02/2019 15:00 0

    Trong WTO, trường hợp giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được trừ đi giá trị linh kiện sản xuất trong nước "có thể sẽ vi phạm cam kết về phân biệt giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước"...