Hệ lụy tin giả và ứng xử của doanh nghiệp

Hệ lụy tin giả và ứng xử của doanh nghiệp

Mạnh Chung

Tác động của tin giả không chỉ đối với các cá nhân mà cả doanh nghiệp, thị trường, và thậm chí là mối quan hệ giữa các quốc gia...

Hệ lụy tin giả và ứng xử của doanh nghiệp

Hải Phát - Thương hiệu bất động sản uy tín

Song Hà

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã từng bước đi lên, dần trở thành một trong những doanh nghiệp có uy tín lớn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam...