Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam vừa qua đã chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam, đánh dấu một hành trình phát triển không ngừng.

Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam vừa qua đã chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam, đánh dấu một hành trình phát triển không ngừng.

Là công ty bảo hiểm của Hàn Quốc đầu tiên đầu tư vào thị trường Việt Nam, trong suốt 10 năm qua, Hanwha Life đã không ngừng phát triển lớn mạnh góp phần cho sự phát triển của ngành BHNT Việt Nam. Sau 10 năm phát triển, công ty đã có mạng lưới phục vụ khách hàng đạt 120 điểm trên toàn quốc và xây dựng được đội ngũ tư vấn tài chính với 40.000 người.