Cùng một tác giả

  • APEC 2017: “Việt Nam đã sẵn sàng”

    APEC 2017: “Việt Nam đã sẵn sàng”

    - 06/10/2017 10:50 0

    Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định “Việt Nam đã sẵn sàng” cho sự kiện đối ngoại lớn nhất năm...