Cùng một tác giả

  • Cơ chế quản lý vốn nhà nước ở doanh nghiệp

    Cơ chế quản lý vốn nhà nước ở doanh nghiệp

    - 17/08/2009 22:04 0

    Tính đến 31/7, SCIC thực hiện quyền đại diện vốn Nhà nước tại 746 doanh nghiệp với tổng giá trị phần vốn Nhà nước là 7.687 tỷ đồng...