Cùng một tác giả

  • Lo ngoại tệ “vượt biên” vì vàng

    Lo ngoại tệ “vượt biên” vì vàng

    - 19/07/2019 12:41 0

    Không thể xem nhẹ vai trò của vàng khi nguy cơ "chảy máu" ngoại tệ ở cả kênh chính thức lẫn buôn lậu đang hiện hữu...