Cùng một tác giả

  • Doanh nghiệp Việt và giấc mơ xuất ngoại cổ phiếu

    Doanh nghiệp Việt và giấc mơ xuất ngoại cổ phiếu

    - 31/05/2017 09:58 0

    Trong số các doanh nghiệp Việt công khai kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn ngoại từ hơn 10 năm nay, có lẽ Vinamilk là doanh nghiệp kiên trì nhất...