Cùng một tác giả

  • Giàn nén khí mỏ Rồng đạt mốc 2 tỷ m3 khí

    Giàn nén khí mỏ Rồng đạt mốc 2 tỷ m3 khí

    - 12/07/2017 12:06 0

    Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2017, Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi đã đạt mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí khai thác đưa về bờ...