Cùng một tác giả

  • Viettel đi “ngược dòng” viễn thông thế giới

    Viettel đi “ngược dòng” viễn thông thế giới

    - 08/01/2018 10:30 0

    Đạt lợi nhuận năm 2017 gần 2 tỷ USD, tăng trưởng 12%, trong khi bình quân các công ty viễn thông thế giới giảm 1,6%, Viettel đang tạo ra một cú “ngược dòng dễ chịu”...