Cùng một tác giả

  • Thu phí ATM: “Gậy ông đập lưng ông”?

    Thu phí ATM: “Gậy ông đập lưng ông”?

    - 04/06/2008 13:45 0

    Việc các ngân hàng muốn thu phí ATM có thể gây hại đến lợi ích của chính ngân hàng nhiều hơn số lợi thu được. Vì sao?...