tinhthankhoinghiep

  • Tinh thần khởi nghiệp cao, nhưng sống sót ít

    Tinh thần khởi nghiệp cao, nhưng sống sót ít

    - 03/12/2019 09:18 0

    Cần nhiều hơn sự hỗ trợ của thể chế, chính sách để tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp thành công cao hơn...