tokhaihaiquan

  • Ôtô nhập khẩu nguyên chiếc chùng xuống sau một tuần sôi động

    Ôtô nhập khẩu nguyên chiếc chùng xuống sau một tuần sôi động

    - 26/08/2018 11:26 0

    Sau một tuần sôi động, số lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm mạnh, chưa bằng 1/3 so với lượng nhập khẩu trong tuần trước...