Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018

Trong tháng 10/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 13.000 với số vốn đăng ký là 152.541 tỷ; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 16,5% về số doanh nghiệp, tăng 27,9% về số vốn...

Đào Hưng

03/11/2018 10:47

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 10/2018 - Ảnh 10.