Tổng bí thư: Xử nghiêm sai phạm không làm giảm uy tín công an

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp to lớn của lực lượng công an...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị công an toàn quốc ngày 3/1

Hà Vũ

03/01/2019 15:10

"Thực tế cho thấy, việc xử lý nghiêm một số cán bộ có sai phạm không hề làm giảm vị thế, uy tín của công an như có người lo ngại, mà ngược lại, càng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, bản lĩnh, sức mạnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân".

Phát biểu như trên tại hội nghị công an toàn quốc ngày 3/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp to lớn của lực lượng công an trong kết quả chung của nửa nhiệm kỳ qua.

Một trong những kết quả của ngành công an được ông nhấn mạnh là ngành công an đã khẩn trương sắp xếp đội ngũ cán bộ đồng thời với việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xử lý và đề xuất xử lý một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật; xử lý nhiều vấn đề tồn tại về công tác cán bộ từ những năm trước, nhiệm kỳ trước, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chỉ huy cao cấp, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái.

Về những hạn chế, Tổng bí thư đề nghị hội nghị cần thẳng thắn chỉ ra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân vì sao công tác nắm, dự báo và xử lý tình hình, nhất là ở một số công an địa phương vẫn còn hạn chế, một số vụ việc xảy ra chưa được phát hiện, báo cáo kịp thời, dẫn đến lúng túng trong xử lý, giải quyết. 

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng ở một số địa phương còn hạn chế. Công tác phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ chưa đạt kết quả như mong muốn, còn để xẩy ra nhiều vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, việc đánh giá, bố trí cán bộ chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, một số cán bộ trong ngành bị xử lý kỷ luật, bị tước danh hiệu, xử lý hình sự, làm ảnh hướng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân, Tổng bí thư đánh giá.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2019, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý công việc của ngành công an sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn, vì vậy, không được chủ quan, thoả mãn với chiến công, thành tích.

Yêu cầu được ông nhấn mạnh là ngành công an không ngừng đổi mới các mặt công tác để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, gây rối, phá hoại; ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự.

Trong xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, phải quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy dân làm gốc" và đề cao phương châm 4 tại chỗ: "chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ"; có đối sách sắc bén, kịp thời, phù hợp với từng vụ việc cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp, các lực lượng, vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, người đứng đầu, chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. 

Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen", bảo đảm trật tự, kỷ cương, cuộc sống bình yên, an toàn của nhân dân.

Tổng bí thư cũng yêu cầu ngành công an chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh, không để kẻ địch, phần tử xấu thâm nhập, lôi kéo, móc nối, tác động "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng phải được thực hiện có hiệu quả trong thực tế. 

Đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.

Với chỉ đạo xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, Tổng bí thư nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như 6 điều Bác Hồ đã dạy.

Ông nói, phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình, luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm", không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân. 

“Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của lực lượng công an nhân dân”, Tổng bí thư phát biểu.