tongthungansach

  • Thu ngân sách nửa năm 2019 tăng trên 13%

    Thu ngân sách nửa năm 2019 tăng trên 13%

    - 12/07/2019 09:35 0

    Đáng chú ý, thu từ dầu thô trong nửa năm 2019 đạt 68% dự toán và tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm 2018...