Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3

Sau sự cố Youtube, cổ phiếu YEG của Yeah1 tiếp tục có nguyên tuần giảm sàn, theo đó mã này vẫn duy trì vị trí quán quân trên HOSE về mức độ giảm giá...

Đào Hưng

17/03/2019 09:53

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/3 - Ảnh 12.