Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5

Trên sàn HOSE tuần qua, các mã có sức tăng mạnh nhất gồm TS4, HAR, LGC, CMV, ILB, TCO...

Thủy Tiên

26/05/2019 11:46

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5 - Ảnh 12.