Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7

Tuần vừa qua, bất chấp những thông tin tích cực về kết quả kinh doanh, tân binh GAB của Công ty Cổ phần GAB tiếp tục bị xả mạnh và dẫn đầu những cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE...

Đào Vũ

27/07/2019 19:23

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22-26/7 - Ảnh 12.