Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4

Cổ phiếu VHG của Công ty Đầu tư Cao su Quảng Nam tiếp tục gây được sự chú ý cho nhà đầu tư khi tăng trọn vẹn cả 5 phiên trần và đạt mức tăng 38% chỉ sau 1 tuần giao dịch...

Đào Hưng

15/04/2019 22:03

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/4 - Ảnh 12.