Tp.HCM có thể rộng tay hơn nữa trong thu hút nhân tài

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trao đổi về thí điểm cơ chế đặc thù cho Tp.HCM...

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Hà Minh

14/11/2017 15:36

Chính quyền đô thị khác chính quyền nông thôn, Tp.HCM có thể rộng tay hơn nữa trong cơ chế thu hút nhân tài, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 14/11.

Khi đó, các vị đại biểu bắt đầu thảo luận về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù đề phát triển Tp.HCM.

Ông Thanh nhìn nhận, tạo đột phá để khai thác tiềm năng, lợi thế của Tp.HCM là lý do rất quan trọng để có cơ chế đặc thù cho thành phố này.

Thưa ông, một cơ chế đáng chú ý được đề xuất là hội đồng nhân dân Tp.HCM  quyết định chi trả mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của Thành phố. Quan điểm của ông thế nào?

Tôi rất ủng hộ vì khối lượng công việc của họ rất lớn so với địa bàn khác. Tăng thu nhập cần thiết để tạo động lực cho cán bộ công chức tránh sách nhiễu - vẫn bảo đảm mức lương cơ sở như cả nước nhưng vẫn có tỷ lệ điều tiết để nâng cao thu nhập.

Nhưng có ý kiến là lương chưa đủ, mà cần có cơ chế để lựa chọn nhân tài mà có thể không tuân thủ theo quy trình bổ nhiệm, sắp xếp như hiện nay. Theo ông thì có thể rộng tay đến như vậy không?

Theo tôi cũng phải rộng tay hơn nữa vì chính quyền đô thị khác chính quyền nông thôn, chính quyền đặc khu cũng rất khác. Ví dụ, Chính phủ quy định địa phương có bao nhiêu sở, ngành, nhưng Tp.HCM có thể nhiều hơn, ít hơn, giao cho thành phố tự chủ sắp xếp bộ máy của mình để công việc hiệu quả hơn.

Nhiều đại biểu kỳ vọng Tp.HCM có thể trở thành một phòng thử nghiệm thể chế tốt. Nhưng đề xuất lần này lại chưa tạo ra khác biệt nhiều lắm, ngoài ngân sách?

Theo quan điểm của chúng tôi thì cũng đã có những đột phá, trong quá trình nghiên cứu thì các đại biểu có thể đóng góp thêm. Miễn là không trái Hiến pháp, không trái điều ước Quốc tế, còn nghị quyết đặc thù cho Tp.HCM có thể đưa ra các chính sách khác các chính sách Chính phủ đang đề xuất.

Tp.HCM vẫn nhấn mạnh cần thiết của mô hình chính quyền đô thị nhưng trong đề xuất lần này lại không nhắc đến nhiều, thưa ông?

Tôi cũng suy nghĩ như vậy. Chính quyền đô thị Tp.HCM vẫn ấp ủ nhiều năm nay nhưng trong đề án này chưa thấy nhắc đến mô hình chính quyền đô thị, mà mới nói đến sắp xếp bộ máy hay rất đơn giản là đổi tên các phòng chức năng. Thành phố hoàn toàn có thể mạnh mẽ hơn trong tổ chức bộ máy, thực hiện tinh thần nghị quyết Trung ương 6.

Nếu Quốc hội quyết cho Tp.HCM được thí điểm chính sách đặc thù thì có thể Hà Nội cũng muốn có, ông nghĩ sao?

Hà Nội đã có Luật Thủ đô còn mạnh hơn đặc thù với Tp. HCM. Vừa rồi, Bộ Chính trị đã cho ý kiến là dư địa trong Luật Thủ đô còn rất nhiều, chưa cần chính sách gì cho Hà Nội. Còn các địa phương khác thì Quốc hội đang cho ý kiến về 3 đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong, nếu đặc biệt nhiều quá thì không còn đặc biệt nữa. Nguồn lực có hạn, chúng ta phải tập trung vào những nơi nào có thể đóng góp cho đất nước nói chung.