Trên 90% cử tri Vân Đồn đồng ý với đề án xây dựng đặc khu

Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn vừa tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn...

Một góc thiên nhiên Vân Đồn (Quảng Ninh)

Hà Vũ

28/10/2017 15:11

Số cử tri đồng ý với đề án là 29.995 người, đạt 98,78% so với tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến và đạt 96,89% so với tổng số cử tri toàn huyện.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn vừa tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Tờ trình về việc đề nghị thành lập đặc khu Vân Đồn đã nêu rõ sự cần thiết lịch sử hình thành và hiện trạng, phương án thành lập, giải pháp phát triển và lộ trình thực hiện.

Các ý kiến tham gia thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp đều nhất trí với chủ trương thành lập đặc khu Vân Đồn.

Trước đó, huyện Vân Đồn đã triển khai lấy ý kiến của cử tri đối với đề án xây dựng đặc khu Vân Đồn. Tổng số cử tri được lấy ý kiến là 30.364/30.959 người. Số cử tri đồng ý với đề án là 29.995 người, đạt 98,78% so với tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến và đạt 96,89% so với tổng số cử tri toàn huyện. Cử tri không đồng ý có 367 người, chiếm 1,19% so với tổng số cử tri trên địa bàn.