trutien

  • Grab áp dụng chính sách huỷ chuyến mất 10.000 đồng

    Grab áp dụng chính sách huỷ chuyến mất 10.000 đồng

    - 01/06/2018 10:07 0

    Sau khi huỷ 6 chuyến trong vòng 1 tuần, Grab yêu khách hàng dùng thẻ tín dụng để thanh toán và nếu huỷ thêm 1 chuyến nữa sẽ bị trừ 10.000 đồng...