truonhoc

  • Hà Nội: Nhiều dự án của HUD chỉ xây nhà quên xây trường học

    Hà Nội: Nhiều dự án của HUD chỉ xây nhà quên xây trường học

    - 08/07/2019 12:58 0

    Nhiều dự án khu đô thị mới, khu nhà ở có quy hoạch đất xây dựng nhà trẻ, trường học phổ thông, nhưng việc đầu tư xây dựng chưa đảm bảo đồng bộ, chậm xây dựng công trình trường học...