truongthanh

  • Nhật hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 tuổi

    Nhật hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 tuổi

    - 15/06/2018 11:21 0

    Với tình trạng dân số lão hóa nhanh chóng những năm gần đây, việc hạ độ tuổi trưởng thành được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tham gia sớm hơn của giới trẻ trong các hoạt động của xã hội...