tuduymarketing

  • Tư duy mới cho những ngành kinh doanh già cỗi

    Tư duy mới cho những ngành kinh doanh già cỗi

    - 16/04/2018 08:32 0

    Trường hợp Tugo có giá trị gợi mở tư duy và cảm hứng để sáng tạo cho nhiều ngành xưa cũ của Việt Nam mở ra được những triển vọng mới sán lạn hơn...