vif19

  • "Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ"

    - 20/03/2019 18:48 0

    Sau 22 năm hòa mạng internet toàn cầu, Việt Nam đã phát triển đáng ghi nhận về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ phục vụ các nhu cầu kết nối cơ bản cho một thị trường với quy mô dân số xấp xỉ 95 triệu người và tỷ lệ sử dụng internet chiếm hơn 60% ...