vinamed

  • Lộ nhiều sai sót trong cổ phần hoá Tổng công ty Vinamed

    Lộ nhiều sai sót trong cổ phần hoá Tổng công ty Vinamed

    - 23/06/2019 20:39 0

    Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc bán cổ phần kéo dài thời gian, chậm nộp số tiền thu từ cổ phần hoá là chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ...