vohongphuc

  • Một năm của các bộ trưởng: Nhiệt huyết ông Vinh

    Một năm của các bộ trưởng: Nhiệt huyết ông Vinh

    - 08/01/2015 10:44 0

    Ông Vinh có lẽ là người thấm thía nhất rằng, cho dù quyết tâm cao đến mấy, khi đụng thẳng vào những vấn đề trầm kha của nền kinh tế, mọi việc hoàn toàn không đơn giản...