vondangkydoanhnghiep

  • Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2018

    Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2018

    - 29/03/2018 11:57 0

    Quý 1/2018, cả nước có 26.785 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 278,5 nghìn tỷ, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2017...