vongopmuacophan

  • Điểm sáng trong bức tranh FDI đầu năm 2018

    Điểm sáng trong bức tranh FDI đầu năm 2018

    - 28/02/2018 09:53 0

    Trong khi các chỉ số thu hút FDI trực tiếp có xu hướng giảm thì lượng góp vốn mua cổ phần tăng đột biến ở mức 3 con số...