vonvaynuocngoai

  • Yêu cầu kiểm tra việc chậm trễ trong tiếp nhận vốn ODA

    Yêu cầu kiểm tra việc chậm trễ trong tiếp nhận vốn ODA

    - 10/07/2019 16:43 0

    Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa quy trình thủ tục tiếp nhận các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi...