worldcom

  • 20 vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ

    20 vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ

    - 10/07/2019 06:30 0

    Tính theo giá trị tài sản, vụ phá sản của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers vào năm 2008 là lớn nhất trong lịch sử Mỹ...