Đột phá bất ngờ của Toyota Vios 2014

Toyota Vios 2014 tạo nên bất ngờ khi tăng phiên bản, lột xác về thiết kế cùng một vài bổ sung tính năng vận hành...

Trí Dũng

14/04/2014 11:35