Honda tham gia dự án rừng sạch đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 20/4, dự án trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (AR-CDM) đầu tiên tại Việt Nam đã được triển khai tại huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình...

Tổng giám đốc Honda Việt Nam, ông Koji Onishi, tham gia trồng rừng sạch tại dự án.

Đ. Thọ

21/04/2008 09:08

Sáng 20/4, dự án trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (AR-CDM) đầu tiên tại Việt Nam đã được triển khai tại huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

Đây là dự án AR-CDM đăng ký đầu tiên ở Việt Nam theo Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và là dự án thứ hai trên thế giới sau dự án tại Trung Quốc (đăng ký năm 2006).

Một trong những nét khác biệt cơ bản của trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch là ngoài lợi ích thông thường về lâm sản, dự án AR-CDM còn có thể thu tiền từ bán tín chỉ giảm rác thải CO2.

Theo tính toán, 309 ha rừng tái tạo của dự án sẽ hấp thụ được khoảng 41.000 tấn carbon dioxin trong 16 năm và thu hút được khoảng 320 hộ nông dân tham gia.

Dự án do Công ty Honda Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), trường Đại học Lâm nghiệp và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Sinh thái rừng phối hợp thực hiện. Trong đó Honda Việt Nam sẽ hỗ trợ dự án 3,5 tỷ đồng.