6 tháng, “ngũ đại gia” bán hơn 1,25 triệu xe máy

6 tháng, “ngũ đại gia” bán hơn 1,25 triệu xe máy

Đức Thọ

Tổng sản lượng bán hàng của 5 thành viên hiệp hội xe máy trong khoảng thời gian từ tháng 4-9/2014 đạt trên 1,25 triệu chiếc...

Nhập khẩu ôtô vẫn duy trì mức đỉnh

Nhập khẩu ôtô vẫn duy trì mức đỉnh Đức Thọ

Mặt hàng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu đã bắt đầu có bước hồi phục mạnh mẽ...

BÌNH LUẬN