[Video] Công nghệ xe tự lái cho người già tại Nhật

Theo Wall Street Journal, công nghệ này chưa có tại Mỹ nhưng lại đang được trang bị cho phần lớn xe hơi mới sản xuất ở Nhật...

Theo Wall Street Journal, công nghệ này chưa có tại Mỹ nhưng lại đang được trang bị cho phần lớn xe hơi mới sản xuất ở Nhật.

Kim Tuyến

17/05/2017 15:07