Xử lý nợ xấu

Tỷ lệ “nợ xấu nhận diện tổng thể” giảm còn 8,61%

Thùy Duyên

Mức độ nợ xấu nhận diện một cách tổng thể đã giảm đáng kể so với cuối năm 2016...

Góc nhìn: Quốc hội không đẩy nợ xấu về tương lai

Minh Đức

Có thể xét về câu chữ, gắn với thực tế đã có, ở giới hạn nghị quyết xử lý nợ xấu mà Quốc hội vừa ban hành...