xuphatdiaocalibaba

  • Sở Xây dựng Tp.HCM sẽ xử phạt hành chính địa ốc Alibaba

    Sở Xây dựng Tp.HCM sẽ xử phạt hành chính địa ốc Alibaba

    - 28/11/2017 17:19 0

    Thanh tra Sở Xây dựng Tp.HCM sẽ xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba với các lỗi vi phạm liên quan đến Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...