Xu thế dòng tiền

Xu thế dòng tiền: Tương lai VNM sau đấu giá và thị trường hậu APEC

Nguyễn Hoàng

"Khi Việt Nam đăng cai APEC năm 2006 và sau đó là tham gia WTO năm 2007, thì thị trường cũng phản ứng rất tích cực"...

Xu thế dòng tiền: Trước ám ảnh "call-margin" và "tháng 11"

Nguyễn Hoàng

"Năm nay, tất cả các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đang rất ủng hộ cho một xu hướng tăng bền vững"...