xuatkhautaicho

  • Doanh nghiệp dệt may lại xin ưu đãi thuế

    Doanh nghiệp dệt may lại xin ưu đãi thuế

    - 11/12/2018 22:45 0

    Hiệp hội Dệt may đề xuất không truy thu tiền thuế nhập khẩu và tiền phạt đối với doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thực hiện xuất khẩu tại chỗ từ thời điểm 1/9/2016 đến nay...